برچسب:

پیشنهاد لیلی رشیدی؛ اجرای تئاتر در فضای باز

هر چند سالن‌های تئاتر باز شده اما این بدان معنا نیست که گروه‌های نمایشی آمادگیِ رفتن روی...