دسته:اقتصادی

حذف دلار از روابط بانکی ایران و ایتالیا

ماد – احمد پورفلاح درباره روابط بانکی ایران و ایتالیا، اظهار داشت: ایتالیا یکی از اعضای...